Điều chỉnh chủ trương đầu tư hai tuyến đường nghìn tỉ qua Nam Định

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 Dự án: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định và Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Cụ thể, Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng chiều dài tuyến là 65,8 km. Trong đó, đầu tư xây mới 38,43 km, cải tạo nâng cấp 13,9 km, tận dụng hoặc đi trùng dự án khác 14,28 km. Điểm đầu dự án Km 0+00 tại đê hữu sông Hồng, đê biển Giao Thủy, xóm 29, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; điểm cuối dự án Km 65+800 tại bờ tả đông Đáy, đê biển Nghĩa Hưng, xóm Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Toàn tuyến đầu tư theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; thiết kế đồng bộ các công trình trên tuyến (xây dựng mới, tận dụng, cải tạo, nâng cấp).

Tổng mức đầu tư dự án là 2.791,4 tỉ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 1.000 tỉ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 1.791,4 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo Quyết định 1589 ngày 15.10.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, tổng mức đầu tư dự án là 5.326,5 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn.

Từ năm 2017 – 2021, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh nền đường và cầu cống trên tuyến theo quy mô dự án đối với những đoạn chưa có tuyến; triển khai thông tuyến theo quy mô mặt đường giai đoạn I của dự án.

Từ năm 2021 – 2025, triển khai giai đoạn II của Dự án; hoàn thành toàn tuyến theo quy mô dự án.