Nam Định: Khởi công tuyến đường bộ ven dài gần 51km

UBND tỉnh Nam Định tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định với tổng chiều dài thực xây dựng là 50,98km, 2.655 tỷ đồng vốn.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 17-1-2020, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1135 ngày 15-5-2020. Dự án có tổng chiều dài tuyến 65,58km đi qua 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

Điểm đầu tuyến kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy); điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng).

Trong đó, một số đoạn trùng với Quốc lộ 37B (từ Km19+295 đến Km24+540), Quốc lộ 21 (từ Km39+780 đến Km46+050) và đoạn thuộc dự án cầu Thịnh Long (từ Km46+050 đến Km49+136) với chiều dài khoảng 14,6km. Như vậy, tổng chiều dài thực xây dựng là 50,98km (làm mới 38,02km; mở rộng, nâng cấp 12,96km); quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m nền 12m.

Trên tuyến xây dựng mới 3 cầu, 16 cống hộp lớn, 210 cống ngang đường và 6 vị trí nút giao chính. Nhà thầu xây lắp được lựa chọn là liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong và Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành thực hiện; thời gian thực hiện hợp đồng trong 45 tháng.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, hai làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m.

Tuyến đường sẽ góp phần khai thác tối đa tiềm năng du lịch biển của tỉnh như khu du lịch dự trữ sinh quyển thế giới Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu du lịch biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy), Cồn Mờ (huyện Nghĩa Hưng), Thịnh Long (huyện Hải Hậu)…

Dự án có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 1.000 tỷ đồng. Phần còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.